МОН и Майкрософт България организират уебинари за обмяна на опит и обучения на учители

Детско столче

В периода от 9 до 31 юли 2020г. Министерство на образованието и науката и Майкрософт България организират уебинари за обмяна на опит между директори и учители и сесии за обучение и техническа подкрепа. Целта е да се подпомогнат училищата при въвеждане на електронни платформи за обучение, чрез споделяне на добри практики и технологични съвети.

Уебинарите за обмяна на опит се провеждат по график, от 10:00 часа. Лектори са 5 директори и 5 учители от различни училища, които ще споделят своя опит и добри практики при използването на електронни платформи за обучение.

Обучителните уебинари се провеждат от 14:00 часа. Лектор е Христина Дачева, технически специалист в Майкрософт България, която ще направи демонстрация на функционалностите на облачните технологии и тяхното приложение в учебния процес, ще окаже техническа подкрепа и ще отговори на възникнали въпроси.

Лекциите се реализират през платформата Майкрософт Тиймс. Сесиите са отворени за всички преподаватели и ръководители в системата на средното образование, чрез техните @edu.mon.bg акаунти.