Microsoft Teams - модерна виртуална класна стая за учители и ученици

Детско столче

Microsoft Teams осигурява съвременна и модерна виртуална класна стая. Тук могат да се съхраняват множество дигитални учебни материали, които да бъдат достъпни за учениците по всяко време. Учителите могат да създават и оценяват онлайн тестове, след което да дават обратна връзка и бележки на своите ученици. Всички могат да създават документи и  презентации, да обменят информация и идеи, да работят съвместно по проекти и много други.

Microsoft Teams позволява дистанционно обучение. Учителите могат да изнасят уроци на живо онлайн, да показват презентации и да споделят екрана на своя компютър, а учениците да виждат през техните устройства.  Всички могат да участват в урока чрез говорене или чат. Уроците могат да бъдат записвани и достъпни онлайн, за да бъдат на разположение на всички ученици от класа, по всяко време.

Microsoft Teams е сигурна и защитена социална мрежа на класа или училището, която ще направи ученето интересно и забавно.

Поредица от видеа предостая на учителите как да използват Teams в учебния процес:

1. Влизане в Microsoft Teams през браузър и инсталиране на десктоп версията на Teams. (виж видео)

2. Запознаване с възможностите, интерфейса и елементите на Teams. (виж видео)

3. Провеждане на обаждане и чат с потребител/и. (виж видео)

4. Съвместна работа във виртуална класна стая. (виж видео)

5. Качване, създаване, споделяне на документи, едновременна работа по файл в класната стая. (виж видео)

6. Поставяне на домашни работи и задачи. (виж видео)

7. Изпитване чрез онлайн тестове и даване на обратна връзка. (виж видео)

8. Онлайн преподаване и учене - провеждане на урок на живо през Teams и записване на урок. (виж видео)