Станете сертифициран Microsoft Innovative Educator Expert - MIEE

Детско столче

MIEE

Станете сертифициран Microsoft Innovative Educator (MIE) Expert за 2022-2023 година

Програмата за кандидатстване е отворена до 7 юли 2022 г. и е напълно безплатна.
За да станете сертифициран Microsoft Innovative Educator (MIE) Expert е необходимо да сте преминали част от курсовете от Microsoft Learn, които се намират на адрес https://docs.microsoft.com/en-us/learn/ , както и да попълните въпросник, който се намира на адрес https://msedu.eventcore.com.

За да подадете своята номинация, следвайте следните стъпки:

 1. Преди да започнете да попълвате формуляра за кандидатстване, вижте Word документа с всички въпроси, за да може предварително да планирате отговорите си: https://aka.ms/MIEEQuestionsFY23
 2. Отворете сайта https://msedu.eventcore.com  Щракнете на бутона  Register Now or Sign In“, изберете “Work or School account” и влезте с Вашия @edu.mon.bg акаунт.

Ако използвате браузър Edge, може да използвате функцията преводач, за да видите цялата информация и формуляра на български език.

 1. Попълнете формуляра. Той е разделен на 3 части:

1) Секция „За Вас“. Целта е да Ви опознаем и да разберем какви инструменти използвате. Този раздел НЕ влияе по никакъв начин на Вашата номинация.
2) Фаза 1 - въпроси тип куиз. Използвайте ресурсите в края на Word документа, за да си помогнете за правилните отговори. Вашите отговори ще бъдат оценени автоматично и ще преминете към следващата фаза, само ако сте достигнали определен брой точки. Добре е да попълните тази част преди 1 юли, за да имате време да попълните отново, в случай, че не Ви достигат точки.
3) Фаза 2 - въпроси с дълги отговори. Бъдете изчерпателни, като отговорите трябва да съдържат минимум 500 символа, без интервалите. Ако Ви е по-удобно, може да напишете отговорите си на български език. Вашите отговори ще бъдат прегледани, само ако успешно сте преминали предишната фаза. Тази част има най-голямо значение за Вашата номинация.

 1. След като подадете формуляра, Вашата кандидатура ще бъде автоматично оценена за въпросите от Фаза 1. Всеки въпрос носи различен брой точки.
 2. Ще получите имейл, от който ще разберете дали сте преминали към оценяване във Фаза 2 или че не Ви достигат точки и трябва да отговорите на въпросите от Фаза 1 отново (в този случай използвайте материалите от този документ, за да се подготвите).
 3. В срок до 7 юли 2022 трябва да подадете своята номинация. До 22 август 2022 ще се преглеждат дългите отговори от Фаза 2. След това ще бъдат обявени всички, които са станали Microsoft Innovative Educator (MIE) Expert. Вие също ще получите имейл, който Ви уведомява дали сте успели или не.
 4. В случай, че сте успели, ще получите Вашия бадж през сайта Credly.com

Ако сте се сертифицирали през миналата година, подновете Вашия сертификат за Microsoft Innovative Educator (MIE) Expert за 2022-2023 година

Вижте списъка с всички сертифицирани MIEE за 2021-2022 от цял свят -->>

В случай, че през изминалата година сте се сертифицирали за Microsoft Innovative Educator (MIE) Expert, сега можете да подновите сертификата си.
Програмата за подновяване е отворена до 7 юли 2022 г. и е напълно безплатна.

За да подновите сертификата си за Microsoft Innovative Educator (MIE) Expert е необходимо да попълните въпросник, който се намира на адрес https://msedu.eventcore.com.

За да подадете своята номинация за подновяване, следвайте следните стъпки:

 1. Преди да започнете да попълвате формуляра, вижте Word документа с всички въпроси, за да може предварително да планирате отговорите си: https://aka.ms/MIEERenewalFY23
 2. Отворете сайта https://msedu.eventcore.com  и влезте с Вашия @edu.mon.bg акаунт, с който сте се логвали миналата година.
 3. Щракнете „Edit Personal Information“, проверете информацията за Вас и нанесете промени, ако е необходимо. Щракнете „Save and Submit“.
 4. Превъртете надолу до раздела „Self-Nomination“ и щракнете върху „Renew“.
 5. Попълнете Вашите отговори на въпросите. Бъдете изчерпателни, като отговорите трябва да съдържат минимум 500 символа, без интервалите. Ако Ви е по-удобно, може да напишете отговорите си на български език.
 6. Ако решите да не подновявате, ще бъдете автоматично премахнати от програмата. Ако подновите, ще получите имейл за потвърждение или отхвърляне през седмицата от 22 август 2022.
 7. В случай, че сте успели, ще получите Вашия бадж през сайта Credly.com