Станете сертифициран Microsoft Innovative Educator Expert - MIEE

Детско столче

MIEE

Как да се сертифицирате за Microsoft Innovative Educator Expert - запис от събрание на живо:

Станете сертифициран Microsoft Innovative Educator (MIE) Expert

Програмата за кандидатстване е отворена до 15 юли 2021 г. и е напълно безплатна.
За да станете сертифициран Microsoft Innovative Educator (MIE) Expert е необходимо да сте преминали част от курсовете от Microsoft Educator Center, които се намират на адрес https://education.microsoft.com/en-us, както и да попълните въпросник, който се намира на адрес https://msedu.eventcore.com.
Препоръчваме Ви да завършите поне десетте курса, които са преведени на български език: https://education.microsoft.com/bg-bg
За да подадете своята номинация, следвайте следните стъпки:

  1. Преди да започнете да попълвате формуляра за кандидатстване, вижте Word документа с всички въпроси, за да може предварително да планирате отговорите си: https://aka.ms/MIEEQuestionsFy22
  2. Отворете сайта https://msedu.eventcore.com  Щракнете на бутона  Register Now or Sign In“, изберете “Work or School account” и влезте с Вашия @edu.mon.bg акаунт.

Ако използвате браузър Edge, може да използвате функцията преводач, за да видите цялата информация и формуляра на български език.

  1. Попълнете формуляра. Той е разделен на 3 части:

1) Секция „За Вас“. Целта е да Ви опознаем и да разберем какви инструменти използвате. Този раздел НЕ влияе по никакъв начин на Вашата номинация.
2) Фаза 1 - въпроси тип куиз. Използвайте ресурсите в края на Word документа, за да си помогнете за правилните отговори. Вашите отговори ще бъдат оценени автоматично и ще преминете към следващата фаза, само ако сте достигнали определен брой точки. Добре е да попълните тази част преди 8 юли, за да имате време да попълните отново, в случай, че не Ви достигат точки.
3) Фаза 2 - въпроси с дълги отговори. Бъдете изчерпателни, като отговорите трябва да съдържат минимум 500 символа, без интервалите. Ако Ви е по-удобно, може да напишете отговорите си на български език. Вашите отговори ще бъдат прегледани, само ако успешно сте преминали предишната фаза. Тази част има най-голямо значение за Вашата номинация.

  1. След като подадете формуляра, Вашата кандидатура ще бъде автоматично оценена за въпросите от Фаза 1. Всеки въпрос носи различен брой точки.
  2. Ще получите имейл, от който ще разберете дали сте преминали към оценяване във Фаза 2 или че не Ви достигат точки и трябва да отговорите на въпросите от Фаза 1 отново (в този случай използвайте материалите от този документ, за да се подготвите).
  3. В срок до 15 юли трябва да подадете своята номинация. До 30 август ще се преглеждат дългите отговори от Фаза 2. След това ще бъдат обявени всички, които са станали Microsoft Innovative Educator (MIE) Expert. Вие също ще получите имейл, който Ви уведомява дали сте успели или не.
  4. В случай, че сте успели, ще получите Вашия бадж през сайта Credly.com

Ние работим усилено, за да подкрепяме иновативни преподаватели като Вас и се опитваме да Ви помагаме в нелекия процес на трансформация на образованието.
Светът е по-добро място заради вас!

 

Станете сертифициран Microsoft Innovative Educator Expert - MIEE (видео):

За да гледате още видеа, се абонирайте за нашия канал като кликнете на червения бутон YouTube.