Умни дечица

дидактически интерактивни игри и ситуации

за детски градини

Виж видео

"УМНИ ДЕЧИЦА"
ЗА ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ

НОВО И ОРИГИНАЛНО

Иновативна технология за обучение, разработена от български екип, без еквивалент на световния пазар.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

За работа с деца в детски градини и начален курс в училище под ръководството и насоките на учител.

УЧЕНЕ ЧРЕЗ ЗАБАВЛЕНИЕ

Усвояването на материала става по лек и забавен начин онлайн, чрез мултимедийни игри и ситуации.

ЦЕЛИ

Целта на онлайн платформата "Умни дечица" е да осигури:

забавен начин за получаване на знания чрез игри, текст и аудио

разгръщане на потенциала на всяко дете и ученик за личностно развитие

по-високо качество и по-добър достъп до образование

ранна превенция на обучителни затруднения

подпомагане на деца с различни видове увреждания и нарушения

ранно изучаване на английски език чрез игри и забавления

Достъпност и ползваемост

Платформата "Умни дечица" за детските градини е с интерфейс, който не изисква никакви допълнителни конфигурации и инсталации.


Обучението е възможно през всякаква електронна среда – интерактивна дъска, компютър с проектор, мобилен телефон, таблет.


Учителят трябва да разполага с устройство с интернет връзка, а за учениците е желателно, но не задължително, да имат таблети.


Образователното уеб приложение "Умни дечица" може да се използва на интерактивна дъска или на компютър с проектор.

Как работи "УМНИ ДЕЧИЦА" ЗА ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ

1.

Всяка детска градина, която е закупила "Умни дечица", разполага с потребителско име и парола за достъп.

Учителят предварително подготвя урок като на своя компютър или таблет подбира въпроси от избраната образователна област. Въпросите се избират измежду големия брой вече въведени въпроси в палтформата.

Урокът може да бъде на български или английски език.


2.

По време на учебния час учителят последователно задава въпросите на децата като щраква на определен бутон на своето устройство.


3.

Въпросът автоматично се изпраща до таблетите на децата (ако разползагат с такива) и към интерактивната дъска.

Чува се аудио запис на въпроса на съответния език: български или английски.


4.

Децата следва да отговорят чрез посочване на верния отговор (щракване върху картинка) на техните устройства и дъската.


5.

Учителят може да разгледа резултатите на учениците от всички въпроси. С отметка до името на ученика се отбелязва, ако той е отговорил вярно и с х, ако е дал грешен отговор.


Уеб приложението "Умни дечица" дава нов и модерен подход в получаването на знания в детските градини и училищата, като същевременно подобрява комуникацията между учители и ученици по иновативен начин.

Уеб платформата дава благоприятни възможности за обогатяване на знания и обща култура чрез позитивни преживявания и е съобразена с традициите на демократичното ни образование, осъвременени от духа на технологичния прогрес на 21 век.