МОН предоставя на всички учители и ученици съвременни ИТ продукти за учене и преподаване

Детско столче

Министерство на образованието и науката работи съвместно с Майкрософт България по проект за внедряване на Microsoft 365 в българските училища.

Проектът има за цел да предостави на учители и ученици улеснен и равнопоставен достъп до Microsoft 365 -  набор от дигитални технологии за подпомагане и подобряване на учебния процес.

Microsoft 365 включва Office 365, лицензирани най-новите версии на Windows и Office пакет, Minecraft, както и допълнителни инструменти за управление и защита.

Продуктите се предоставят безплатно на училищата съгласно корпоративен договор между Майкрософт и МОН.

Microsoft 365 вече е внедрен във всички училища в България. В резултат на това всички учители и ученици вече имат служебна електронна поща, собствено пространство за организиране, съхраняване и споделяне на файлове, възможност за онлайн създаване, редактиране и споделяне на Word, Excel, PowerPoint и OneNote документи, вариант за дистанционно обучение и изпитване и лицензирани софтуери.

Microsoft Teams осигурява съвременна и модерна виртуална класна стая. Учителите могат да създават и оценяват онлайн тестове, след което да дават обратна връзка и бележки на своите ученици. Всички могат да създават интерактивни презентации и отчети, да обменят информация и идеи, да работят съвместно по проекти и много други.

Microsoft Teams позволява дистанционно обучение. Учителите могат да изнасят уроци на живо онлайн, да показват презентации и да споделят екрана на своя компютър, а учениците да виждат през техните устройства.  Всички могат да участват в урока чрез говорене или чат. Уроците могат да бъдат записвани и достъпни онлайн, за да бъдат на разположение на всички ученици от класа, по всяко време.

За учениците Teams позволява и изграждането на своеобразна социална мрежа на класа или училището, където да се забавляват или да работят заедно по проекти. По този начин и родителите ще бъдат спокойни за сигурността на децата си.

Всеки потребител може да инсталира лицензирани версии на Office пакет на до 5 устройства, Windows 10 на до 2 устройства и Minecraft.

Предстои поетапно внедряване във всички училища. Крайната цел е всеки учител и ученик да получи акаунт към домейна на МОН edu.mon.bg, чрез който да достъпва и ползва всички услуги и продукти от Microsoft 365.

Всички тези технологии ще позволят на българското образование да влезе в 21-ви век. Ученици и учители ще имат достъп до най-модерния лицензиран софтуер, защитена поща и възможност за изключително сигурен файлов обмен. Microsoft Teams ще позволи на учебният процес да стане не само по-интересен за учениците и по-сигурен, но и ще даде възможност да се преподава и учи отдалечено, отвсякъде и по всяко време. Позволява също така децата да имат достъп до един вид социална мрежа, за която родителите могат да бъдат абсолютно сигурни, че децата им са в безопасност, а информацията, която е достъпна в тази мрежа, ще бъде от полза за развитието им!