За нас

Представяне

Основната цел на Dechica.com е да бъде едно интересно и полезно място за българските деца.
Насочен е както към децата от предучилищна и начална училищна възраст, така и към техните родители. Сайтът има голяма възпитателна стойност и помага на подрастващите да развият своите умения, мисъл и творчество.

В сайта децата могат да научат нещо ново и интерсно за света, като материалите са представени на достъпен за тях език - всеки елемент е внимателно съобразен с възрастта, интересите и познавателните възможности на детската аудитория. Изгледът е по-скоро визуален, текстовете са написани кратко, просто и ясно, картинките са големи и пъстри, а навигацията е лесна и интуитивна.

Екипът на медията е сред учредителите на Обществения съвет за борба с незаконното и вредно съдържание в българския интернет.

 

Платформата за онлайн образование на деца  “Dechica.com” (www.dechica.com) е собственост на Фондация “Умни деца ”, БУЛСТАТ: 177072337, със седалище и адрес на управление: България, гр. София, Община Лозенец; ПК 1421; ул. Червена стена 4.