Безопасно поведение при природни бедствия

Презентацията е изготвена за dechica.com от Кристиана Стойчева по проект "Студентски практитки".