Числата от 0 до 10 - събиране, изваждане, сравняване