Мартеница - гривна

Нужни материали:
  • бяла и червена прежда
  • ножица

Завържи еднакви по дължина бяла и червена прежда.

Помоли някой да ти помогне: хванете двата края и започнете да навивате, като единият трябва да навива наляво, а другият - надясно.

С една ръка хвани средата (там, където двете прежди са завързани), а с другата си ръка хвани двата свободни края. Сега пусни завързания край. Виж как двете прежди се усукаха.

Завържи и гривната ти е готова.