КорабчеТръгнали Жабчето, Пиленцето, Мишлето, Мравката и Калинката да се разхождат. Стигнали до реката.

 

-Хайде да се окъпем! – казало Жабчето и скочило във водата.

 

- Ние не можем да плуваме – отговорили Пиленцето, Мишлето, Мравката и Калинката.
- Ква-ха-ха! Ква-ха-ха! – заквакало Жабчето. – За нищо не ви бива! – и така започнало да се смее, че едва не се удавило.

 

Обидили се Пиленцето, Мишлето, Мравката и Калинката.Замислили се.Мислили, мислили и измислили.

 

 

Пиленцето донесло листенце.

Мишлето - орехова черупка.

 

 

Мравката домъкнала сламка.

 

         А Калинката - връвчица.

 

И работата започнала: мушнали единия край на сламката в черупката, завързали листенцето с връвчицата и построили корабче!

 

Пуснали го във водата.

 

Седнали в него и заплавали. Жабчето подало глава от водата – искало още да се посмее, но корабчето било отплувало далече...Къде ще го гони!