Дядо вади ряпа


Посадил дядо ряпа. Пораснала ряпата голяма, много голяма. Почнал дядо да вади ряпата. Дърпал, теглил - не могъл да я извади.
Повикал дядо на помощ бабата.
Хванали се баба за дядо, дядо за ряпата - дърпали, теглили, не могли да я извадят.
Повикала баба внучката.
Хванали се внучката за баба, баба за дядо, дядо за ряпата - дърпали, теглили, не могли да я извадят.
Викнала внучката Шаро.
Хванали се Шаро за внучката, внучката за баба, баба за дядо, дядо за ряпата - дърпали, теглили, не могли да я извадят.
Извикал Шаро Писанка.
Хванали се Писанка за Шаро, Шаро за внучката, внучката за баба, баба за дядо, дядо за ряпата - дърпали, теглили, пак не могли да я извадят.
Повикала Писанка мишлето.
Хванали се мишлето за Писанка, Писанка за Шаро, Шаро за внучката, внучката за баба, баба за дядо, дядо за ряпата -
дърпали, теглили - извадили ряпата!
И там всички с нея сладко се гостили. Три дни яли, пели и се веселили.