Контакти

Представяне

Основната цел на Dechica.com е да бъде едно интересно и полезно място за българските деца.
Насочен е както към децата от предучилищна и начална училищна възраст, така и към техните родители. Сайтът има голяма възпитателна стойност и помага на подрастващите да развият своите умения, мисъл и творчество.

В сайта децата могат да научат нещо ново и интерсно за света, като материалите са представени на достъпен за тях език - всеки елемент е внимателно съобразен с възрастта, интересите и познавателните възможности на детската аудитория. Изгледът е по-скоро визуален, текстовете са написани кратко, просто и ясно, картинките са големи и пъстри, а навигацията е лесна и интуитивна.

Екипът на медията е сред учредителите на Обществения съвет за борба с незаконното и вредно съдържание в българския интернет.

За контакти:

hristina@dechica.com
0700 18 908
гр. София, ул. Червена стена 4