За реклама

Аудитория

• Месечни:

- уникални потребители: 167'000

- page views: 3'445'00 0

- средно време на престой: над 25 минути

• Разпределение на аудиторията

Пол
Мъже 43 %
Жени 57 %
Възраст
15-24 28 %
25-34 33 %
35-44 25 %
45+ 14 %
Образование
До средно 15 %
Средно 54 %
Над средно 31 %
Личен доход
до 300 лв. 16 %
300-500 лв. 21 %
500-800 лв. 15 %
над 800 лв. 37 %

Източник на данните за аудиторията: Gemius

За въпроси и детайли относно възможностите за реклама в www.dechica.com моля свържете се с екипа на Httpool България на посочените:

e-mail: info@httpool.bg
телефон: (+395 2) 988 09 75
или посетете http://www.httpool.bg