Украшение със звезди

Нужни материали:
  • сламки за пиене

  • кламери

  • гланцови блокчета

  • ножица

Сложи кламер в средата на сламката, след това постави още два кламера в двата края на сламката. Закачи още няколко кламера от двете страни, като от лявата нека бъдат повече.

След това прикачи към крайните кламери по една сламка. Сложи още малко кламери, както е показано на картинката вдясно.

Изрежи няколко разноцветни звезди, животни или букви от гланцовите блокчета.

Прикачи ги към кламерите и закачи украшението където поискаш. :)