Замък

Вземи кутия и махни горната й част.

Отрежи широк правоъгълник на двете по-големи страни, за да се оформят две кули.

Отрежи малки правоъгълничета, както е показано на картинката вляво.

Нарисувай порта на предната част на замъка и направи две малки дупчици до двата края на вратата.

Отрежи портата, оставяйки само долната й част. След това я спусни надолу и сложи конец от двете дупчици до кутията, както е показано на картинката вляво.

Използвай въображението си, за да оцветиш и украсиш замъка!

ЗАБАВЛЯВАЙ СЕ!